Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Egypercesek

Igen.

A részvénytársasághoz hasonlóan a kft-nek is van lehetősége a saját üzletrészeit megvásárolni a tulajdonosaitól. A visszavásárlás a taggyűlés határozata alapján történik. Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

1) pozitív szabad eredménytartalékkal kell rendelkeznie, amit 6 hónapnál nem régebbi (közbenső) mérleggel kell tudni igazolni,
2) a visszavásárolt üzletrészekhez tartozó törzsbetétnek teljes mértékben befizetettnek kell lennie,
3) a visszavásárlás legfeljebb a törzstőke 50%-ig terjedhet.

Annak ellenére, hogy a visszavásárlással a társaság részben saját maga tulajdonosa lesz, tagsági jogokat nem gyakorolhat, így pl. nem szavazhat a taggyűlésen, osztalék nem illeti meg. A taggyűlés határozatképességének megállapításához a saját üzletrészt figyelmen kívül kell hagyni. A rá eső osztalékot pedig arányosan fel kell osztani az osztalékra jogosult tagok között.

A saját üzletrészt nem lehet egy évnél tovább megtartani, azt a visszavásárlástól számított 1 éven belül értékesíteni kell vagy be kell vonni. Előbbi esetben az üzletrészt egy másik személy szerzi meg, utóbbi esetben pedig megszüntetik azt, a kapcsolódó jogok és kötelezettségek is megszűnnek, a törzstőke pedig a bevont értékkel csökken. Utóbbira a társasági forma megtartása mellett csak úgy van lehetőség, ha a vállalat törzstőkéje a bevonás után is megfelel a 3 millió Ft-os minimális tőkekövetelménynek.

Iratkozzon fel Egyperces rovatunkra:

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO