Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

"részvény" kategória szerinti bejegyzéseink

A zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.) alaptőkéje nem lehet kevesebb 5 millió forint, a nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.) esetén ez az összeg 20 millió forint. A társaság részére a részvényeseknek az alaptőkét rendelkezésre kell bocsátaniuk az alapszabályban meghatározott teljesítési határidőig, melynek törvényi korlátai is vannak. A részvénytársaság nyilvántartásba vételének (azaz bejegyzésének) feltétele, hogy a nyilvántartásbavételi kérelem […]

Tovább

A válasz: Igen. Ez esetben a tulajdonos átmenetileg átruházza a részvényt a kölcsönzőre, amiért az kölcsönzési díjat kap.   A kölcsönzés futamideje alatt esedékes osztalékra kölcsönvevő jogosult, továbbá szavazati joggal is ő rendelkezik. A részvényt el is adhatja, azonban ügyelnie kell arra, hogy a futamidő lejártáig visszavásárolja azt, annak érdekében, hogy vissza tudja adni eredeti […]

Tovább

A részvényátruházás az alapszabályban meghatározottak szerint korlátozható. Az is kiköthető, hogy a részvény átruházása csak a társaság (tehát a többi tulajdonos) beleegyezésével történhet meg.   A korlátozások akkor hatályosak harmadik személyekkel szemben, ha a korlátozás és annak tartalma a részvényből kitűnik. Dematerializált részvény esetén pedig akkor, ha az értékpapírszámla adataiból tűnik ki a korlátozás.

Tovább

A nyomdai úton előállított részvénynek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiakat: a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét, a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét, az első részvényes nevét, a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét, az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát, a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai […]

Tovább

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO