Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

"csőd" kategória szerinti bejegyzéseink

A pénzforgalmi áfaalanyiság megszűnik a következő esetekben: 1) A naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a következő évre nem kívánja alkalmazni, 2) a választásra jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal (tehát ha a vállalkozás árbevétele eléri a 125 millió Ft-ot, akkor a következő naptól már nem lesz pénzforgalmi áfaalany), 3) a […]

Tovább

A csődeljárás (remélhetőleg) átmeneti fizetésképtelenség esetén nyújt lehetőséget arra, hogy kijelölt vagyonfelügyelő mellett az adósságait a kötelezett átütemezze vagy csökkentse. Az eljárás alatt az adós fizetési haladékot (moratóriumot) kap, mely alkalmával kell az adósnak a hitelezőivel egyezséget kötnie. A felszámolási eljárás célja ugyanakkor legtöbbször az adós jogutód nélküli megszüntetése, és az így felosztásra kerülő vagyonból a […]

Tovább

Két lehetséges kimenetel van: Az egyik az adós megállapodása a hitelezőkkel. Ebben az esetben a csődeljárás véget ér, a társaság változatlan formában működik tovább, remélhetőleg túlélte a csak átmeneti válságos pénzügyi helyzetét. A neve után pedig nem kell tovább szerepeltetni a „cs.a.” toldatot, mely a „csődeljárás alatt” kifejezés rövidítése. Amennyiben a hitelezőkkel nem sikerül megállapodni, […]

Tovább

A csődegyezséget írásba kell foglalni, melynek kötelező elemei a következők: az egyezségkötésben részt vett hitelezők felsorolása hitelezői osztály szerint, nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelésük összege, szavazati jogaik száma adósságrendezési és újjászervezési program, annak végrehajtása és ellenőrzésének módja a teljesítési határidők esetleges módosításai, a hitelezők követeléseinek elengedése vagy átvállalása, illetve mindaz, amit az adós […]

Tovább

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO