Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

"illeték" kategória szerinti bejegyzéseink

2021.01.01-jétől a pótolt úti okmányhoz kapcsolódó illeték mértéke a hátralévő érvényességi idő függvényében módosul. A pótlás miatt fizetendő illeték mértéke 400 Ft-tól 8500 Ft-ig terjedhet. Megszűnt továbbá az elveszett, megsemmisült, megrongálódott és az utazásra alkalmatlanná vált úti okmányok kétszeres mértékű illetékfizetési kötelezettsége, így az illeték ebben az esetben is 400 Ft-tól 8 500 Ft-ig terjedhet.

Tovább

Személyes illetékmentességben részesülhet azon alapítvány, amely: • a civiltörvény szerint közhasznú alapítvány, • más Európai Gazdasági Térség-államban nyilvántartásba vett alapítvány (ha igazolja, hogy teljesíti a civiltörvény szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeit, ide nem értve a magyarországi nyilvántartásba vételt). A személyes illetékmentesség csak abban az esetben áll fenn, ha az adott eljárás megindítását vagy a […]

Tovább

A módosított illetékről szóló (1990. évi XCIII. tv.) törvényt 2020. június 16-án fogadta el az Országgyűlés. A módosítás egy-egy ponttal bővítette az öröklési és az ajándékozási illeték alól mentesek listáját, így ezután mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék A […]

Tovább

A társaság létesítő okirata előírhatja a tagoknak, hogy a veszteségek fedezésére szükség esetén pótbefizetést nyújtsanak a társaságnak. Ennek ütemezését, teljesítési módját, határidejét a pótbefizetés előírásáról szóló határozatban kell részletezni. A pótbefizetés összege a társaság saját tőkéjét növeli, a tagnál pedig egyúttal egy követelés keletkezik a társasággal szemben. A pótbefizetés összegét a tagnak akkor kell visszafizetni, […]

Tovább

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO