Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

"felszámolás" kategória szerinti bejegyzéseink

A számla befogadását nem tiltja a törvény abban az esetben sem, ha a partner csődeljárás, felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen vagy véglegessé vált döntéssel megállapító eljárás hatálya alatt áll. Arra azonban figyelni kell, hogy amennyiben a számlázott ügylet (legyen az akár termékértékesítés, akár szolgáltatásnyújtás) piaci értéke meghaladja a 100 000 Ft-ot, úgy az ügyletről […]

Tovább

A pénzforgalmi áfaalanyiság megszűnik a következő esetekben: 1) A naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a következő évre nem kívánja alkalmazni, 2) a választásra jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal (tehát ha a vállalkozás árbevétele eléri a 125 millió Ft-ot, akkor a következő naptól már nem lesz pénzforgalmi áfaalany), 3) a […]

Tovább

A csődeljárás (remélhetőleg) átmeneti fizetésképtelenség esetén nyújt lehetőséget arra, hogy kijelölt vagyonfelügyelő mellett az adósságait a kötelezett átütemezze vagy csökkentse. Az eljárás alatt az adós fizetési haladékot (moratóriumot) kap, mely alkalmával kell az adósnak a hitelezőivel egyezséget kötnie. A felszámolási eljárás célja ugyanakkor legtöbbször az adós jogutód nélküli megszüntetése, és az így felosztásra kerülő vagyonból a […]

Tovább

A gazdasági társaságok az alábbiak szerint szűnhetnek meg: jogutódlással a korábbi társaság helyére új társaság lép, aki örökli annak jogait és kötelezettségeit fajtái: átalakulás egyesülés szétválás jogutód nélkül a társaság jogai és kötelezettségei nem szállnak át más társaságra, a vállalkozás a tevékenységét véglegesen megszünteti, míg vagyona (a hitelezők és egyéb jogosultak kielégítése után) a tulajdonosait […]

Tovább

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO