Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Egypercesek

Korábbi egypercesünkben már foglalkoztunk azzal, hogy meddig kötelező megőrizni a számviteli, adóügyi és munkaügyi dokumentumokat, azonban a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2018. december 23-i módosításában a munkaügyi iratok őrzési kötelezettsége is meghatározásra került.

Munkaügyi, illetve társadalombiztosítási irat minden olyan irat, amely a munkaviszony létesítése során, illetve a munkaviszony fennállása alatt keletkezik, továbbá ami a munkaviszony megszüntetéséhez, illetve a munkaügyi bérszámfejtéshez kapcsolódik, például a munkaszerződés, különböző módosítások, bérjegyzékek. Ezen iratok megőrzése kiemelt jelentőséggel bír a munkavállalók nyugdíjba vonulásakor. Ezek az iratok maradandó értékűnek minősültek, ezért selejtezni nem lehetett őket.

Ezentúl azonban a biztosított, vagy a volt biztosított keresetét, jövedelmét tartalmazó munkaügyi iratokat a nyilvántartásra kötelezett foglalkoztató az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Jelenleg az 1957-ben és az utána születettek esetében az öregségi nyugdíjkorhatár 65 év, így a munkaügyi irataik 70. életévük betöltését követően selejtezhetőek, leghamarabb 2027-ben.

Jogszabályi változás, hogy a nyilvántartásra kötelezett foglalkoztató jogutód nélküli megszűnése (pl. végelszámolás) esetén köteles bejelenteni a munkaügyi iratok őrzésének helyét a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

Például:

Ha egy 1990-ben született munkavállalót nézünk, aki most 29 esztendős, úgy az ő esetében a munkaügyi dokumentumok 2060-ban selejtezhetőek, feltéve hogy a munkaviszony időközben megszűnt, továbbá a nyugdíjkorhatár nem emelkedett.

Iratkozzon fel Egyperces rovatunkra:

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO