Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Tollunkból

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy amennyiben hitelező által üzletszerűen nyújtott finanszírozásunk van (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing), úgy 2020. december 31-ig fizetési haladékot kaphat az adós a tőkére, a kamatra, és az egyéb díjakra.

Március 24-én megjelent a Kormány 62/2020. rendelete a fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályokról.

A rendelet részletei:

 • A fizetési moratórium hatálya nem érinti azokat az adósokat, akik az eredeti szerződési feltételeknek megfelelően törlesztik hiteleiket. Változatlan fizetés esetén a teljesítést a szerződésnek a moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni.
 • A rendelkezéseket a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni.
 • A hitelmoratórium érvényes a befektetési alapok kölcsöneire is.
 • A hitelmoratórium kiterjed a garanciaszerződésekre, illetve a garanciavállaló nyilatkozatra.
 • A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.
 • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

Megjelentek a fizetési moratórium részletszabályai 04

 • A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. (A korábbi szabályok alapján a futamidő csak a moratórium idejével növekedett volna.)
 • A díjakra azonos szabályok érvényesek, mint a kamatra.
 • A rendelkezéseket a rendelet hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020. december 31-ig kell alkalmazni. Amennyiben a határidő nem kerül meghosszabbításra a teljes hiteldíj mutató tekintetében, ezt követően az adott hitelező szerződéskötéskor érvényben lévő hirdetményében meghatározott teljes hiteldíj mutató válik irányadóvá. Az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára.
 • Az e szabályok szerint módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat pedig a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

új tehercsökkentő kormányrendelet 01

 • Elengedésre kerül a babaváró hitelnél folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díj a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt.
 • A fizetési moratóriumot a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2020. december 31-ig a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem él a felmondás jogával.
 • A rendelet kimondja, hogy nemcsak az adósra, hanem az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyekre is kiterjed a moratórium.
 • A fizetési haladék kiterjed a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére is a 2020. március 19-e után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

A rendelet 2020. március 25-én lép hatályba.

 

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO