Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Egypercesek

Késedelmi pótlékot az adóhatóság akkor állapít meg, amikor az adózó a fizetési kötelezettségének nem a jogszabályokban meghatározott fizetési határidőig, hanem azt követően tesz eleget. Az adók, járulékok késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a pénzügyi rendezésig, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén pedig az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
Mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének a háromszázhatvanötöd része.

2018-tól a NAV az 5.000 Ft-ot el nem érő késedelmi pótlékot nem írja elő, azt nem kell megfizetni.

Befizetésének határideje a tárgyévet követő év november 15.(munkaszüneti nap esetén az ezt követő első munkanap). A fizetési kötelezettséget a NAV az adózó adófolyószámláján írja elő.

A 2022. évre vonatkozó pótlékot 2023. november 15-ig kell rendezni az adóhatóság felé.

A fizetendő összeg nagyságáról november elején értesítjük ügyfeleinket, amennyiben a NAV felszámított nekik késedelmi pótlékot.

Iratkozzon fel Egyperces rovatunkra:

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO