Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Egypercesek

Olyan vagyonszerzés esetén, amely ajándékozással valósul meg, ajándékozási illetéket kell fizetni.

Az ajándékozási illeték minden belföldi magánszemélyre vonatkozik, illetve amennyiben a vagyonszerzés követelés elengedésével, engedményezéssel, tartozásátvállalással keletkezik, akkor belföldön bejegyzett szervezetekre is hatállyal van.

Az illeték tárgya:

  • ingatlan ajándékozása
  • ingó ajándékozása (ideértve a pénzt is, abban az esetben, ha az ténylegesen átadásra kerül)

Azonban csak abban az esetben kell ajándékozási illetéket fizetni, ha a korábban felsorolt ajándékozásokról okiratot állítottak ki, vagy ingóság esetén annak értéke meghaladja a 150 000 forintot.

Az illeték mértéke az ajándék 18 %-a, lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén 9 %.

Amennyiben gépjármű vagy pótkocsi tulajdonjoga, vagyoni értékű joga az illeték tárgya, akkor az ajándékozási illeték mértéke a visszterhes vagyonátruházási illeték (a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%) kétszerese.

Az illetékkötelezettség keletkezésének napja

  • ingatlan esetében a szerződés megkötésének napja,
  • ingó ajándékozás esetében az okirat aláírásának napja, okirat hiányában pedig a vagyonszerzés napja, amennyiben külföldön állítottak ki okiratot, akkor az illetékkötelezettséget megállapításának napja.

A kötelezettség keletkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a vagyonszerzést az adóhatóság felé, az általa rendszeresített nyomtatványon.

A fizetésről az adóhatóság határozatban értesíti az illetékest.

Vannak olyan esetek, amikor mentesülünk az ajándékfizetési kötelezettség alól akkor is, ha az ajándékozásról okirat készül vagy az átadott ingóság értéke meghaladja a 150 000 forintot. A leggyakrabban előforduló ilyen eset, ha az ajándékot egyenesági rokontól vagy házastárstól kapjuk.

Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni Írisz Office adótervezés 1

Iratkozzon fel Egyperces rovatunkra:

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO