Széchenyi 2022

Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Tollunkból

 

Az Országgyűlés elfogadta azt a 2019-re vonatkozó adócsomagot, ami alapjaiban rendezi át a cafetéria-elemek rendszerét. Ugyan az őszi ciklusban még jöhet néhány módosítás a személyi jövedelemadóról szóló törvény kapcsán, a most megszavazott változások merően új kereteket szabnak a munkáltatóknak a jövő évi juttatások terén. Az eddigi cafetéria-rendszer fontos elemét képezték a munkavállalói biztosítások, melyek adózása is nagy átalakuláson ment keresztül. Ezeket a megreformált előírásokat mutatjuk be a következőkben, kiegészítve a biztosítások meghatározásával, csoportosításával.

A magánszemélyre kötött személybiztosításoknak több fajtája is van:

  • Életbiztosítás: életbiztosításról akkor beszélünk, amikor a biztosító a természetes személy halála, meghatározott életkor vagy időpont elérése alapján a szerződésben meghatározott biztosítási összeg kifizetésére vagy járadék folyósítására vállal kötelezettséget.
  • Betegségbiztosítás: olyan biztosítás, amely alapján a biztosító a biztosított megbetegedése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget.
  • Balesetbiztosítás: az olyan betegségbiztosítás, amely alapján a biztosító a biztosított baleset miatt bekövetkező halála, egészségkárosodása vagy rokkantsága esetére a szerződésben meghatározott biztosítási összeg vagy járadék fizetésére, valamint a szerződésben meghatározott egyéb szolgáltatásra vállal kötelezettséget

személybiztosítások

A személybiztosításokon belül különbséget teszünk a kockázati és kockázatinak nem minősülő biztosítási díjak között:

  • Kockázati biztosítás: egy olyan személybiztosítás, amely esetében biztosítási esemény bekövetkezése nélkül vagyoni érték kivonására nincs lehetőség (nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke). Nem minősül kockázati biztosításnak, az a biztosítási szerződés, amely alapján a biztosító teljesítésének összege nem haladja meg az adott szerződésre befizetett biztosítási díj és erre jutó hozam együttes összegét. Nem minősül vagyoni érték kivonásnak a biztosítási díjfizető részére folyósított biztosítói teljesítés (pl. díjkedvezmény, díjengedmény).
  • Kockázati biztosításnak nem minősülő adóköteles biztosítási díj: a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján a kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj. Ebbe a csoportba a határozatlan idejű (whole-life), kizárólag halál esetére szóló életbiztosítások tartoznak.

Hogyan adózok, ha a munkavállalómra kötök biztosítást?

Kockázati biztosítás:

2018: A jelenleg hatályos jogszabályok alapján adómentes juttatási körbe tartozik az a kockázati biztosítás, amit a kifizető munkáltató köt a munkavállalóra betegség, baleset, halál kockázatára. A biztosítás kedvezményezettje a munkavállaló vagy egy általa megjelölt személy. Az adómentes összeg havonta 41.400 Ft (a minimálbér 30%-a).

2019: Az elfogadott törvénymódosítás alapján 2019-től megszűnik a kockázati biztosítások adómentessége. A megkötött biztosítás szerződés szerinti összege jövőre a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmeként lesz adóköteles.

Kockázati biztosításnak nem minősülő adóköteles biztosítási díj:

2018: Az érvényes szabályozás szerint egyesmeghatározott juttatásnak minősül, a kifizető által megfizetett adóköteles biztosítási díj. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a biztosítási díj 1,18- szorosa után köteles fizetni 15%-os SZJA-t és 19,5%-os EHO-t. Az összes közteher 40,71 %.

2019: Jövőre nem adózhat egyesmeghatározott juttatásként a magánszemély javára kötött biztosítási díj. A megkötött biztosítás szerződés szerinti összege 2019-től a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmeként lesz adóköteles.

Tehát, ahogy az a fentiekből is látszik, a cafetéria rendszer átszervezésével jövőre munkabérként fognak adózni a biztosítási díjak, fajtájuktól függetlenül. A szerződés szerinti biztosítási díj nettó munkabérnek fog minősülni.

A munkáltató által 2019-től fizetendő adókat és járulékokat az alábbi példával szemléltetjük:

havi biztosítás tao kiva

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO