Szolgáltatások

Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.
English

EcoCreative
Hypercortex
divider

Tollunkból

Mikor is beszélünk távértékesítésről, illetve mi számít elektronikus szolgáltatásnak?

Közösségen belülre történő nem-adóalanyoknak, azaz magánszemélyeknek nyújtott – a jogszabályban is említett – telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások és elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetén. Az új szabályozás az Európai Unió tagállamaira vonatkozik, így a továbbiakban e határokon belül maradunk.

Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások lényege, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton (pl.: interneten) keresztül történik.
Elektronikus szolgáltatások az alábbiak:

  • elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása,
  • szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése,
  • kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele,
  • zene, film és játék – ideértve a szerencsejátékot is – rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport- és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása,
  • távoktatás.

Mi változott 2015. január 1-jétől?

                A jogszabály alapján az általános forgalmi adót a teljesítés helye alapján meghatározott országban kell megfizetni. Korábban a nem-adóalanyok számára nyújtott szolgáltatás esetében a teljesítés helye az volt, ahol a szolgáltatást nyújtó gazdasági céllal letelepedett, ha ez nem történt meg, akkor ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. Az új szabály szerint 2015. január 1-jétől a teljesítés helyének a szolgáltatást igénybevevő (fogyasztó) letelepedési helye számít, ennek hiányában lakóhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét kell figyelembe venni.

                Ezek alapján attól függően, hogy melyik országban veszik igénybe a szolgáltatást, több féle ÁFA kulcs szerint is fizethetünk adót. Például: ha Németországban él a fogyasztónk, akkor az értékesítés után nem 27%, hanem csak 19% általános forgalmi adót kell fizetni. A számlát is a teljesítés helye szerinti ország ÁFA kulcsával, illetve devizanemével kell kiállítani.

Mit takar a „MOSS” mozaikszó?

                MOSS = mini-one-stop-shop, magyar néven: „Mini Egyablakos Rendszer”. Ezt a rendszert azért hozták létre, hogy megkönnyítsék az ügyintézést azok számára, akik az új ÁFA törvény szerint több tagállamban is adókötelezettséggel rendelkeznek a magánszemélyeknek történő szolgáltatás-távértékesítés miatt. Ezzel a lehetőséggel jelentősen leegyszerűsítik a szolgáltatást nyújtók dolgát, mivel így elég a székhelyüknek megfelelő tagállamban megfizetni az adót a „MOSS”-on keresztül, amit a rendszer később továbboszt azok között az országok között, ahol adófizetési kötelezettség keletkezett. A „MOSS” csak az EU tagállamokban használható, de nem kötelező, csupán egy lehetőség azok számára, akik a könnyebb ügyintézést választanák.

A regisztrációhoz az Európai Bizottság nyújt segítséget: erre a linkre kattintva

Mi a helyzet az alanyi adómentességgel?

            Az ÁFA törvény 193. § d) alpontja egyértelműen kimondja, hogy külföldön teljesített szolgáltatásnyújtás esetén nem járhat el alanyi adómentesen az értékesítő. Ez eddig azért nem okozott problémát, mivel a teljesítés helye a szolgáltatás nyújtás helye volt (belföld), nem pedig az, ahol igénybe veszik (külföld). Az előzőek alapján az alanyi adómentes vállalkozásnak is ÁFA-san kell számláznia közösségen belülre nyújtott szolgáltatás esetén. Tehát ugyanúgy meg kell fizetniük az adott tagállambeli adót.

Bevallás és határidő

            Az egyszerűsített bevallást negyedéves gyakorisággal kell benyújtani elektronikus úton a „MOSS” segítségével. Abban az esetben is kell benyújtani, ha nem történt értékesítés közösségen belülre, ekkor „nulla” értékadatú bevallás szükséges. A bevallás és az adó megfizetés határideje az időszak végétől számított legkésőbb 20. nap, azaz: április 20., július 20., október 20. és január 20. Ezek az időpontok akkor sem változnak, ha hétvégére, munkaszüneti napra, illetve ünnepnapra esnek!

Az adott negyedév vége előtt nem lehet benyújtani bevallást a „MOSS” keretében.

 

Vonatkozó jogszabályok:
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 45/A. §, ez az ide vonatkozó paragrafus 2015. 01. 01-től hatályos és a 2014. XXXIII. törvény 9. §-a iktatta be.

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános tájékoztatásul szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási, illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Cégünk és munkatársaink arra törekszenek, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Zrt. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal, sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. Az Írisz Office Zrt. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen, sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét ismert elérhetőségeinken

Kiemelt partnereink

További Partnereink

Bemutatkozás

A klasszikus adatrögzítő könyvelés már a múlté. A jelen a vezetői döntések aktív támogatásáról szól.
Az Írisz Office csoport a cégvezetőket és döntéshozókat támogatja napi szinten, tevékenységünk a könyvelésen és az információval történő ellátáson alapszik.

Papp Tibor Papp Tibor alapító
CertUnion ISO