Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

divider

Adó

Adóügyek: tanácsadás és adótervezés

Mivel a vállalati költségek jelentős hányadát a különböző típusú adók alkotják (akár forgalmi, akár jövedelem, akár társasági), ezért e költségelemmel való hatékony gazdálkodás, azok tervezése alapvető a versenyképesség szempontjából.

Az adógazdálkodás a magyarországi vállalatok számára stratégiai kérdéssé vált, az üzleti folyamatok tervezésekor, kialakításakor figyelembe kell venni, hogy azok adózási aspektusai is kalkuláltak, ismertek és optimálisak legyenek, megfelelő elemzés és tervezés nélkül gyakorlatilag semmilyen gazdasági ügylet nem lehet teljes körűen megalapozott.

Társasági-, kisvállalati-, iparűzési, személyi jövedelemadóval, járulékokkal stb. kapcsolatos komplex – azaz összetetten kezelt – tanácsadási szolgáltatásunk keretében nem csak a napi működés vagy éppen egy új termék bevezetése, egy projekt elindítása kapcsán adunk válaszokat, hanem olyan kalkulációkat és lehetőségeket is feltárunk, melyek mindeddig nem is merültek fel kérdésként.

Kapcsolódjon a kérdés akár béren kívüli juttatásokhoz, adókedvezményekhez, szóban és írásban, gyors és felelős válaszokat adunk, a blogunkon található anyagok, esettanulmányok, állásfoglalások képet adnak az ezen a területen nálunk folyó műhelymunkáról.

Adózással kapcsolatos tevékenységünk megítéléséhez fontos két alapvető fogalom, az adótanácsadás, és az adótervezés elkülönítése:

 • míg az adótanácsadás konkrét kérdésre ad konkrét választ, jó esetben több lehetőséget vázol fel, koncepciókat nyújt és igény szerint esetileg, felkérésre is végezhető, de minden esetben a tanácsadást igénybe vevő magas szintű adójogi ismeretét igényli,
 • addig az adótervezés a cég teljes átvilágítása során tárja fel a lehetőségeket komplex módon, nem a csak a felmerült, megoldandó kérdések megválaszolására, fennálló problémák orvosolására irányul, hanem átfogóan vizsgálja a cég lehetőségeit, olykor azok határain is túlmutat (cég szétválása, cégcsoport létrehozása).

Az adótanácsadás esetében az ügyfél feladata az igények meghatározása, a lehetőségek, hibák feltárása, az adótervezés ezt nem igényli, éppen ezért mélyebb és összetettebb ismeretet igényel.

Adótervezés

Az adótervezés csak az általunk könyvelt cégek számára nyújtható, egyedi szolgáltatás.

Fontos tisztázni, hogy az adótervezés nem adóelkerülés! A pénzügyi és értékesítési folyamatok mindenre kiterjedő elemzése és tervezése révén biztosítjuk az optimális adószínvonalat teljes jogbiztonság mellett. Célunk, hogy a vállalkozás legális módszerekkel is versenyképes legyen a netán nem csak legális módszereket alkalmazó konkurenciával szemben. Ezáltal anyagi biztonság, stabilitás biztosítható partnereinknek, annak tudtában, hogy a közteherviselésen keresztül nagyon komoly társadalmi felelősségvállalás valósul meg.

Hogyan érhető el mindez?

Már a társaság megalapításánál is figyelembe kell venni az adózási szempontokat.

A teljesség igénye nélkül:

A cégforma kiválasztása: a felelősség szempontja mellett a tőke mértéke, a végzett tevékenységtől függően eltérhet a forrás biztosítása és annak formája (saját vagyon, apport, hitel stb.) is vállalkozástól függően jelentőséggel bír.

A tőkeszerkezetet is annak megfelelően kell kialakítani, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre, és fog rendelkezésre állni, illetve milyen forráskivonást tervez a partner, milyen megtérülést vár el, mennyi idő alatt.

Fontos a székhely, telephely kiválasztása, hiszen ettől függ például a helyi adó fizetésének mértéke, illetve hogy tudunk-e pályázatokon indulni, adott esetben mely pályázatokból vagyunk kizárva.

El kell dönteni, hogy a tevékenység általános forgalmi adó szempontjából adóköteles, adómentes, vagy lesz adóköteles és adómentes része egyaránt (pl. magánszemély vevőknek értékesítünk-e, elérünk-e egy meghatározott értékhatárt).

Az általános forgalmi adó elszámolásának módja sem elhanyagolható kérdés a likviditás szempontjából.

Előfordul, hogy két, vagy több vállalkozás működtetése szükséges, például nagy eszközigényű társaságok indítása esetén célszerű lehet a vagyont (nagy értékű eszközöket, ingatlant) az egyik társaságban tartani, az operatív működést pedig egy másik társaságban végezni; a több társaság pedig eltérő adózási formában és tulajdonosi szerkezettel működhet, mely kombinálva optimálisabb adózást – adómegtakarítást – eredményezhet.

Miért is fontos akkor az adótervezés a fenti néhány példát áttekintve?

A folyamatos piaci versenyben a hatékonyabban működő társaság fejlődhet, tarthat meg piacokat, vagy bővítheti azokat. A hatékonyság tekintetében nem csak a cég szakmai kiválósága fontos, hanem aki tranzakcióit előre megtervezetten, akár üzleti terv mentén és adóoptimalizáltan hajtja végre, nagyobb hasznot ér el, amelyet a társaság fejlesztésére, alkalmazottak felvételére fordíthat, illetve a tulajdonos magasabb osztalék kivételére lesz képes.

Miért is érdemes ezt megcsinálni és évről évre, vagy gyakrabban frissíteni?

Az adótervezés során elkészített üzleti- és adótervek segítséget nyújtanak többek között pályázatok, hiteligénylések, év végén üzleti jelentések készítéséhez. Az adatsorokat a kontrolling is hasznosítani tudja, és azok potenciális befektetők meggyőzésének eszközei is lehetnek.

Adótanácsadás

Egyedi adótanácsadásra akkor lehet szükség, ha egy-egy döntéshez, ügylethez kapcsolódóan fel kell mérni annak adóügyi vonzatát, vagy egészen konkrét adózási kérdést kell megválaszolni, elemezni.

Ennek részeként az egyes tranzakciók átfogó, több adónemet is érintő adójogi elemzésén túl a megfogalmazott elvárás, igény ismeretében testreszabott javaslatokat teszünk.

Nemzetközi tranzakciók esetében az adott országra vonatkozó adózási jogszabályokat megvizsgálva alakítjuk ki közös álláspontunkat az ügylet kezelésére vonatkozóan. Mindenképp érdemes a tranzakció adójogi áttekintését még az ügylet megkezdése előtt elvégezni, mivel így adott esetben mérsékelhető a felmerülő adókockázat, illetve adóoptimalizálásra nyílhat lehetőség.

Az adójogszabályok értelmezésén, azok gyakorlati szituációra történő alkalmazásán túl olyan alapvető technikai problémák megoldásával is foglakozunk, mint például a bevallások elkészítése. Adótanácsadási szolgáltatásaink az adónemek teljes körét felölelik, így a legjelentősebb területen kívül – melyek az ÁFA, a társasági adó, KIVA, iparűzési adó, a személyi jövedelemadó és a járulékok – az egyes ágazatokat terhelő speciális adónemekkel, környezetvédelmi termékdíjjal, helyi adókkal, vám és jövedéki kérdésekkel valamint egyéb adókkal összefüggésben is nyújtunk tanácsadási szolgáltatásokat.

Ügyféltájékoztató formájában tájékoztatjuk az aktuális adóváltozásokról, illetve az esetlegesen megjelenő adóhatósági jogértelmezésekről. Úgy véljük, az időben történő tájékoztatás a jogszabályi változásokról nagyban hozzájárul ügyfeleink pénzügyi terveinek pontosításához, valamint az adóoptimalizálásukhoz.

Rendszeres tájékoztatóink mellett publikálunk blogunkon is, amelyet az alábbi linken érhetnek el: Írisz Office blog.

Adóhatóság előtti képviselet

Az adóellenőrzések eltérő intenzitásúak. Van köztük gyorsan lezajló és van hónapokig, vagy akár évekig is eltartó, sok figyelmet igénylő, energiát felemésztő vizsgálat.

Képviseleti munkánk alaptézise, hogy partnerünket önállóan képviseljük. Az adóhatósággal való munkában évtizedes pozitív tapasztalattal rendelkezünk, így az adóellenőrzéseket elsősorban visszacsatolásnak, és nem kellemetlen kontrollnak tekintjük. Adójogi képviseletünk során nyitottak vagyunk a már folyamatban lévő ügyekben való közreműködésre is.

Végzett feladatok:

 • általános adóellenőrzéseken nyújtott képviselet,
 • támogatás adóhatósági ellenőrzése alkalmával nyújtott képviselet,
 • kérelmek, fellebbezések előkészítése, benyújtása, nyomon követése
 • keresetlevelek elkészítése és a megbízó képviselete adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata kapcsán

Adózási átvilágítás

A szolgáltatás keretében a társaság adófizetési kötelezettségeinek törvényességét vizsgáljuk, azaz hogy egy feltételezett ellenőrzés során bemutassuk az adóhatósági ellenőrzések során várható eljárási lépéseket, ellenőrzési módszereket, továbbá hogy a legszélesebb szakmai alapokon nyugvó elvi állásfoglalásokkal álljunk rendelkezésre.

Mikor érdemes adóátvilágítást végezni?

Két esetben különösen fontos:

 • amikor a bevallás benyújtása óta eltelt idő, a benne szerepeltetett adatok vagy egyéb okok miatt nagy valószínűséggel átfogó adóellenőrzés várható,
 • tulajdonos- vagy felelős vezető váltás előtt a leendő tulajdonos, illetve a következő vezető elemi érdeke, hogy a társasággal kapcsolatos adókockázatok még a váltás előtt feltárásra kerüljenek.

Az átvilágítások során, illetve azt követően – igény szerint – munkatársaink megoldási javaslatokkal is szolgálnak, amelynek során a megbízóval együttműködve alakítják ki a társaság igényeire szabott stratégiát. A stratégiai döntés meghozatala után vállaljuk az operatív feladatok elvégzését, vagy azok koordinálását.

KIVA, társasági és iparűzési adó bevallás TÁMOGATÁSA

E tevékenységünk során egyrészt az elérhető adómegtakarítást tartjuk szem előtt, javaslatokat teszünk az adóoptimalizálásra, másrészt az esetleges hibákat tárjuk fel.

Figyelembe véve, hogy az alkalmazott főkönyvelők, pénzügyi szakemberek számára ez a feladat ritkán – általában egy év során csak egyszer – jelentkezik, különös fontossággal bírhat mind számukra, mind a felső vezetés és a tulajdonosok számára munkájuk külső szakértő általi áttekintése, támogatása.

Ebben a folyamatban harmadik – szaktanácsadó – félként veszünk részt:

– Áttekintjük a rendelkezésünkre bocsátott társasági és iparűzési adó kalkulációkat, az átadott főkönyvi kivonat és az egyes adóalap módosító tételek alátámasztására szolgáló analitikák, bizonylatok áttekintésére, ellenőrzésére kerül sor.

– Figyelembe vesszük és ellenőrizzük a korábbi évek elhatárolt veszteségeinek felhasználhatóságát a korábban benyújtott bevallások, illetve kérelmek tükrében. Az eredményről rövid összefoglalót készítünk, amelyet egyeztetünk a megrendelő féllel, az adókülönbözet okait, részleteit és szükség esetén a hibák megoldására tett javaslatainkat tárjuk fel.

Miért érdemes hozzánk fordulni a KIVA, társasági adó és iparűzési adó kalkuláció tekintetében?

 • Az áttekintés során feltárásra kerülnek a kalkuláció készítése során figyelmen kívül hagyott adózás előtti eredményt módosító tételek.
 • Az egyes kalkulációk ellenőrzése során felhívjuk a figyelmet az érvényesíthető adókedvezményekre.
 • Az iparűzési adó kalkuláció áttekintése során nem csak az adóalap levezetésére és adókedvezményekre helyezünk hangsúlyt, hanem az egyes önkormányzatok közötti adóalap-megosztás is a vizsgálat tárgyát képezi.
 • Az egyeztetések során – igény szerint – lehetőség van további adókérdések felvetésére is.

Az adózók számára az egyik legkomolyabb kihívást – és egyben a legnagyobb lehetőséget is – az jelenti, hogy belföldi és külföldi adókötelezettségeiket miként teljesítsék hatékonyan, az átfogó üzleti célokkal és a gazdasági tevékenységgel összhangban.

Az Írisz Office Zrt. adóügyi kérdések széles skálájával kapcsolatban nyújt tanácsadási szolgáltatásokat, ideértve az üzleti tevékenységek átszervezését, valamint az új törvények és törvénytervezetek hatásainak feltérképezését. Olyan innovatív gyakorlati stratégiák megvalósításában segítünk, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb adókezelést, így már csak a lényegre, vagyis a vállalkozás fejlesztésére kell összpontosítania.

Összefoglalva adóügyek tekintetében tehát az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • Cég ill. cégstruktúra átvilágítása, és hatékonyságnövelő javaslatok tétele
 • Cégstruktúrák, átszervezések szakmai koordinálása, menedzselése
 • Rendszeres vezetői meetingek előkészítése és bonyolítása
 • A változó adójogi környezet folyamatos figyelése, és azokról visszacsatolás, ill. lehetőségelemzés biztosítása
 • Adózással kapcsolatos egyedi kérdések vizsgálata és szakmai vélemények készítése, adótanácsadói levélben eseti megbízások alapján
 • Állásfoglalás iránti kérelmek előkészítése és előterjesztése az adóhatóságnál, minisztériumnál,
 • Feltételes adómegállapítási kérelmek elkészítése
 • A társaság képviselete adóhatósági és egyéb, a tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzésekkor, valamint adóigazgatási eljárás során, észrevételek, fellebbezések, felügyeleti intézkedés iránti kérelmek előkészítése
 • Adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálatakor a keresetlevél elkészítése és a megbízó képviselete a bírósági eljárásban
 • Szerződések adózási szempontból történő előzetes elemzése, valamint adózási szempontból fontos szerződések tervezetének elkészítése
 • Levelezés lebonyolítása az adóhatósággal (veszteségelhatárolási kérelem, gyakorítási kérelem, adategyeztetések, stb.)
 • Kapcsolattartás egyéb hatóságokkal
 • Együttműködés vállalkozások bérstruktúra- és juttatási rendszerének (cafeteria) kidolgozásában és bevezetésében
 • Adózási átvilágítás
 • Cégcsoport átstrukturálás adóoptimalizálási céllal
 • Nemzetközi adóstruktúrák kialakítása
 • Személyi jövedelemadó, magyarok külföldi személyi jövedelemadózása

Az adótanácsadás és az adótervezés komplex szolgáltatáscsomagunk része, olvassa el vezetői tanácsadásról szóló tájékoztatónkat!

Bemutatkozás

Kik vagyunk? Nem csupán könyvelők: számviteli és adózási szakértők, egy egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó könyvelő- és adótanácsadó iroda a prémium szegmensben.

Papp Tibor alapító